sound condition

sağlam durumda
sağlam ekonomik durum