span

 1. karış(lamak), karış ile ölçmek.
 2. karış uzunluğu (≈ 23 cm).
 3. bir karış uzunluğundaki parça.
  a span of lace.
 4. açıklık: köprünün ayakları arasındaki uzaklık.
 5. süre, müddet.
  the span of a person's life: bir kimsenin yaşam süresi/ömrü.
 6. Aviation uçağın kanat açıklığı.
 7. Maritime Traffic halat, zincir.
 8. (çifte koşulmuş) at veya öküz.
 9. (bir yandan bir yana) uzanmak/uzatmak.
 10. (zaman vb.) sürmek, uzamak, sürüp gitmek, temadi etmek.
 11. (bkz: spin )
geniş açıklıklı Adjective, Construction
geniş açıklıklı askı köprü Noun, Construction
ortalama yaşam süresi
en uzun ömür, azamî ömür: bir bitki veya hayvanın yaşayabileceği en uzun süre. Noun
ömür, yaşam süresi. Noun
bir ömür mrüün ürünü
gıcır gıcır
yepyeni
tertemiz
süre
devre
müddet
yetkinin genişliği Noun
ömür
balık sırtı dam. Noun
Spaniard.
Spanish.
ortalama ömür
kısa süre
kısalık