speak in behalf (on behalf) of sb

  1. Verb birinin adına konuşmak