speak in praise of sb

  1. Verb birinden sitayişle bahsetmek