species

  1. Noun, Biology tür (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. Noun tür, nevi, cins.
  3. Noun, Biology tür, birbirinden üreyen ve dirimbilimsel açıdan akraba olan canlı varlıklar topluluğu.
  4. Noun (bkz: specie ).
rakip türler (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
türün yok olması
nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türleri Noun, Biology
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türler Noun
nesli tükenme tehlikesi altında olan türler Noun, Biology
tehlikedeki türler Noun, Biology
endemik tür Noun, Biology
ayrışan tür (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
bitki türleri Noun
insan, insan ırkı, nev'i beşer.
örnek-tür: bir türün bütün karakteristiklerini taşıyan ve o türe adını veren birey Noun
mevcudu tükenen türler Noun
suç çeşitleri Noun
biyolojik tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
fenetik tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
soyoluşsal tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
tanımacı tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology