1. İsim, Biyoloji tür (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. İsim tür, nevi, cins.
  3. İsim, Biyoloji tür, birbirinden üreyen ve dirimbilimsel açıdan akraba olan canlı varlıklar topluluğu.
  4. İsim (bkz: specie ).
rakip türler (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
türün yok olması
nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türleri İsim, Biyoloji
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türler İsim
nesli tükenme tehlikesi altında olan türler İsim, Biyoloji
tehlikedeki türler İsim, Biyoloji
endemik tür İsim, Biyoloji
ayrışan tür (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
bitki türleri İsim
insan, insan ırkı, nev'i beşer.
örnek-tür: bir türün bütün karakteristiklerini taşıyan ve o türe adını veren birey İsim
mevcudu tükenen türler İsim
suç çeşitleri İsim
biyolojik tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
fenetik tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
soyoluşsal tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
tanımacı tür kavramı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji