spirit

 1. ruh, can, insan ruhu.
 2. Philosophy tin.
 3. tayf, hayalet.
 4. peri, cin, ervah, iyi saatte olsunlar.
 5. önder, örnek kimse.
  a man of spirit: örnek/cesur/yürekli adam.
 6. huy, tabiat, meşrep.
  meek in spirit: halim/uysal tabiatli.
  in a spirit of mischief: muziplikle.
 7. anlam, manâ, öz, meram.
  the spirit of the law: yasanın özü/ruhu/anlamı.
  enter into the spirit
  of something: birşeyin ruhuna nüfuz etmek, özünü/ruhunu anlamak.
  take something in a wrong spirit: bir şeye yanlış/kötü anlam vermek, kötüye çekmek.
 8. (manevî) hava.
  college spirit.
 9. Chemistry (a) damıtılarak elde edilen madde, (b) ispirto, (c)
  spirits: kuvvetli alkollü içki.
 10. alkol.
 11. Pharmaceuticals alkolde eritilmiş ilâç, ruh.
 12. hayalete ait.
 13. ruhlarla ilgili.
 14. ispirto+, ispirto ile çalışan. a
  spirit stove: ispirto ocağı.
 15. canlandırmak, kuvvet/cesaret vermek, maneviyatını kuvvetlendirmek, şevke getirmek.
birinin şevkini kırmak Verb
birinin hevesini kırmak Verb
birinin moralini bozmak Verb
çağının ruhunun temsilcisi olmak Verb
kafa dengi
mutlak tin Noun, Philosophy
partizanca davranmak Verb
partizan davranmak Verb
havacılık ruhu
girişimci ruha sahip olmak Verb
iş ruhu
kapitalist zihniyet
rekabet çi ruh
rekabetçi ruh
işbirlikçi ruh
birinin heyecanını bastırmak Verb
girişimci karakter
girişimcilik ruhu Noun
girişimci ruhu
girişimci karakter
habis ruh
parti ruhu
tanıdık/dost ruh: bir kimseye yardım eden/muzahir olan ruh. Noun
ruh çağırana gaipten haber veren ruh. Noun
gayrete gelmek Verb
Amerika Kızılderililerinin dinî önderi. Noun
Ruhülkudüs.
(a) İlâhî ruh, (b) Ruhülkudüs.
Kutsal Ruh Noun, Religion-Faith
manen ve maddeten
lafzı ve ruhu ile
ruhen
ruhu
öz olarak
kafadar
kafaca yakın adam
savaşma ruhu
ticaret ruhu
benzin
asil ruh
taşra kafalılık
parti ruhu
enerjik kimseler
derleyip toparlamak Verb
içki miyarı: 60°F de hacminin yarısı 0.7939 özgül ağırlıklı alkol ve yarısı su olan içki. Noun
yurtseverlik
vatanseverlik
fedakârlık
dayanışma
hamiyet
temizleyici alkol
bir şeyi yanlış yorumlamak Verb
takım ruhu
birlik ruhu
işbirliği ruhu Noun
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Noun, Religion-Faith
Allah.
odun ispirtosu, metil alkol.
gizlice ortadan kaldırmak, (izini) yok edivermek, kayıplara karıştırmak.
saç tutkalı: aktörlere takma saç/sakal/bıyık takmak için kullanılan tutkal. Noun
ispirto lambası Noun
düzeç, kabarcıklı düzeç, tesviye ruhu. Noun
alkollü içkiler tekeli
toplum sınıfı ruhu
hizip ruhu
anayasanın ruhu
kanunun meali
hoşgörü ruhu
ispritizmada ruhların masaya hafif hafif vurması
ispritizma ruhların masaya hafif hafif vurması
(denizcilik) maaş kâtibi odası Noun
ispirto ocağı
birine ruhen bağlı olmak Verb
bir firmanın yetkilisi olmak Verb
kanunun ruhunu çarpıtmak Verb
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Verb
alcohol ile ayni anlama gelir. alkol, ispirto, etil alkol, C2H5OH.
kanunun ruhunu alaya almak Verb
kötü niyetle
bir girişimin ruhu
reform hareketinin başı
...'in sözü ve ruhu Noun
kanunun lafzı ve ruhu Noun, Law
kanunun lafzına değil ruhuna riayet etmek Verb
kanunun lafzına değil ruh una riayet etmek Verb
yasanın ruhu Noun, Law
canım ne zaman isterse, aklıma estiği zaman.