1. ruh, can, insan ruhu.
 2. Felsefe tin.
 3. tayf, hayalet.
 4. peri, cin, ervah, iyi saatte olsunlar.
 5. önder, örnek kimse.
  a man of spirit: örnek/cesur/yürekli adam.
 6. huy, tabiat, meşrep.
  meek in spirit: halim/uysal tabiatli.
  in a spirit of mischief: muziplikle.
 7. anlam, manâ, öz, meram.
  the spirit of the law: yasanın özü/ruhu/anlamı.
  enter into the spirit
  of something: birşeyin ruhuna nüfuz etmek, özünü/ruhunu anlamak.
  take something in a wrong spirit: bir şeye yanlış/kötü anlam vermek, kötüye çekmek.
 8. (manevî) hava.
  college spirit.
 9. Kimya (a) damıtılarak elde edilen madde, (b) ispirto, (c)
  spirits: kuvvetli alkollü içki.
 10. alkol.
 11. Eczacılık alkolde eritilmiş ilâç, ruh.
 12. hayalete ait.
 13. ruhlarla ilgili.
 14. ispirto+, ispirto ile çalışan. a
  spirit stove: ispirto ocağı.
 15. canlandırmak, kuvvet/cesaret vermek, maneviyatını kuvvetlendirmek, şevke getirmek.
birinin şevkini kırmak Fiil
birinin hevesini kırmak Fiil
birinin moralini bozmak Fiil
çağının ruhunun temsilcisi olmak Fiil
kafa dengi
mutlak tin İsim, Felsefe
partizanca davranmak Fiil
partizan davranmak Fiil
havacılık ruhu
girişimci ruha sahip olmak Fiil
iş ruhu
kapitalist zihniyet
rekabet çi ruh
rekabetçi ruh
işbirlikçi ruh
birinin heyecanını bastırmak Fiil
girişimci karakter
girişimcilik ruhu İsim
girişimci ruhu
girişimci karakter
habis ruh
parti ruhu
tanıdık/dost ruh: bir kimseye yardım eden/muzahir olan ruh. İsim
ruh çağırana gaipten haber veren ruh. İsim
gayrete gelmek Fiil
Amerika Kızılderililerinin dinî önderi. İsim
Ruhülkudüs.
(a) İlâhî ruh, (b) Ruhülkudüs.
Kutsal Ruh İsim, Din ve İnanç
manen ve maddeten
lafzı ve ruhu ile
ruhen
ruhu
öz olarak
kafadar
kafaca yakın adam
savaşma ruhu
ticaret ruhu
benzin
asil ruh
taşra kafalılık
parti ruhu
enerjik kimseler
derleyip toparlamak Fiil
içki miyarı: 60°F de hacminin yarısı 0.7939 özgül ağırlıklı alkol ve yarısı su olan içki. İsim
yurtseverlik
vatanseverlik
fedakârlık
dayanışma
hamiyet
temizleyici alkol
bir şeyi yanlış yorumlamak Fiil
takım ruhu
birlik ruhu
işbirliği ruhu İsim
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh İsim, Din ve İnanç
Allah.
odun ispirtosu, metil alkol.
gizlice ortadan kaldırmak, (izini) yok edivermek, kayıplara karıştırmak.
saç tutkalı: aktörlere takma saç/sakal/bıyık takmak için kullanılan tutkal. İsim
ispirto lambası İsim
düzeç, kabarcıklı düzeç, tesviye ruhu. İsim
alkollü içkiler tekeli
toplum sınıfı ruhu
hizip ruhu
anayasanın ruhu
kanunun meali
hoşgörü ruhu
ispritizmada ruhların masaya hafif hafif vurması
ispritizma ruhların masaya hafif hafif vurması
(denizcilik) maaş kâtibi odası İsim
ispirto ocağı
birine ruhen bağlı olmak Fiil
bir firmanın yetkilisi olmak Fiil
kanunun ruhunu çarpıtmak Fiil
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Fiil
alcohol ile ayni anlama gelir. alkol, ispirto, etil alkol, C2H5OH.
kanunun ruhunu alaya almak Fiil
kötü niyetle
bir girişimin ruhu
reform hareketinin başı
...'in sözü ve ruhu İsim
kanunun lafzı ve ruhu İsim, Hukuk
kanunun lafzına değil ruhuna riayet etmek Fiil
kanunun lafzına değil ruh una riayet etmek Fiil
yasanın ruhu İsim, Hukuk
canım ne zaman isterse, aklıma estiği zaman.