spoiled

  1. geçmiş
  2. çürük
  3. bozuk
  4. berbat
parasından olmak Verb
şımartılmak Verb
cılkı çıkmak Verb
sakatlanmak Verb
kirlenmek Verb
halel gelmek Verb
kirlenme
bozuk eşya
şımarık çocuk
değerini yitirmiş pul
geçersiz oy pusulası
dükkân da dura dura kirlenmiş