parasından olmak Fiil
şımartılmak Fiil
cılkı çıkmak Fiil
sakatlanmak Fiil
kirlenmek Fiil
halel gelmek Fiil
kirlenme
bozuk eşya
şımarık çocuk
değerini yitirmiş pul
geçersiz oy pusulası
dükkân da dura dura kirlenmiş