spontaneous act

  1. dıştan bir etki olmadan yapılan iradi hareket