spot light

  1. spot lamba
ışıldak, belirli bir yere yöneltilen kuvvetli projektör ışığı.
He was standing on the stage under the bright spotlights.
aydınlatılan/üzerine ışık tutulan nokta.
be on the spotlight: dikkati üzerine çekmek, göze batmak.

He's tired of being on the spotlight .
ışığa tutmak.
üzerine dikkat/şüphe çekmek.
belirtmek, aydınlatmak.
The article spotlights the difficulties of finding a job.
sahne ışığı Noun, Cinema