sprain

  1. burk(ul)mak.
  2. burkulma, burkularak incinme.
burkulma sonucunda bir kemik parçasiyle birlikte veterin kemikten kopması