burkulma sonucunda bir kemik parçasiyle birlikte veterin kemikten kopması