spread among someone

  1. Verb birileri arasında yayılmak
  2. Verb birileri arasında yaygınlaşmak