spring from humble stock

  1. Verb mütevazı bir aileden gelmek