staminate

  1. Adjective ercikli, stamenli, ercikleri olan.
  2. Adjective dişilik uzvu olmayıp yalnız ercikleri olan.