stand on one's own feet

  1. bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak.