stand up to

  1. Verb göğüs germek
birini cesaretle karşılamak Verb
birine direnmek Verb
birine karşı çıkmak Verb
birinin yaptığı haksızlığa karşı sesini çıkarmak Verb
cesaretle karşılamak/savunmak, kafa tutmak, karşı durmak.
stand up to fate: talihe/kadere göğüs germek.