standing lawyer

  1. bir davayı üstüne almış bulunan avukat