standstill agreement

  1. hedef şirketin hisse senetlerini satın almak için fiyat teklifi verildiğinde
  2. şirket tarafından şimdilik başka bir teklifin dikkate alınmayacağı konusunda yapılan anlaşma
  3. moratoryum (bir ülkenin diğerine borcunu ödeyemediği ve sürenin belirli bir tarihe kadar uzatıldığı anlaşma
  4. çalışmalarıyla ilgili gizli bilgiler karşılığında bir şirketin başka bir şirketi ele geçirmeyeceği ya
    da hisselerini satın almayacağı konusunda anlaşm