stant

geçici çıraklık Noun, Trades-Professions

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Bir sergi veya fuarda malların sergilenmesi ... ayrılan yerlerden her biri