geçici çıraklık İsim, Sanayi ve Zanaatler

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir sergi veya fuarda malların sergilenmesi ... ayrılan yerlerden her biri