start the ball rolling

  1. Verb işi başlatmak
  2. Verb bir şeye başlamak
başla(t)mak, işletmek, faaliyete geçirmek, önayak olmak, çığır açmak.