start the ball rolling

başla(t)mak, işletmek, faaliyete geçirmek, önayak olmak, çığır açmak.