stellar atmosphere

  1. Noun, Astronomy yıldız gazyuvarı