stigma

  1. Noun, Botany tepecik
  2. Noun, Sociology damga
  3. Noun, Botany stigma
  4. Noun leke, namus lekesi.
  5. Noun, Medicine (a) hastalık izi/emaresi.
    the stigma of leprosy: cüzam izi. (b) fazla öfkelenince kanayan cilt lekesi.
  6. Noun, Zoology solunum deliği, hayvan veya bir organ üzerinde bulunan benek/delik/mesame.
  7. Noun, Botany tepecik, dişicik başı, stigma.
  8. Noun canilere kızgındemirle vurulan damga.
gayri meşruluk damgası Noun