stimulate

  1. Verb uyarmak, tahrik/tenbih /teşvik etmek, canlandırmak, harekete geçirmek,
    mec. kamçılamak.
  2. Verb, Medicine (sinir, organ vb.) faaliyetini hızlandırmak, uyarmak.
  3. Verb uyarıcı/münebbih etkisi yapmak.
ufuk açıcı Adjective
iş faaliyetini canlandırmak Verb
sanayii teşvik etmek Verb
yatırım faaliyetlerini teşvik etmek Verb
üretimi teşvik etmek Verb
birini daha çok çaba sarf etmeye teşvik etmek Verb
birini daha çok çaba sarfetmeye teşvik etmek Verb
piyasayı canlandırmak Verb