stoke

  1. Verb ateşi karıştırmak.
  2. Verb ateşe kömür/yakıt atmak, ateşçilik yapmak.
  3. Verb tıkabasa ye(dir)mek, tık(ın)mak, (mideyi) doldurmak.
yemek yemek