1. Fiil ateşi karıştırmak.
  2. Fiil ateşe kömür/yakıt atmak, ateşçilik yapmak.
  3. Fiil tıkabasa ye(dir)mek, tık(ın)mak, (mideyi) doldurmak.
yemek yemek