stop the noise in the street

  1. Verb sokaktaki gürültüyü kesmek