strain of competition

  1. rekabetin yarattığı gerginlik