strain the meaning of a passage

  1. Verb bir parçayı kendi çıkarına göre yorumlamak