straw bail

  1. kefalet senedindeki kefilin kendini tanıttığı gibi sorumlu bir kişi olmaması durumu
  2. değersiz kefalet