strenuous

  1. Adjective gayretli, faal.
    a strenuous person.
  2. Adjective şiddetli, hararetli.
    to offer strenuous opposition: şiddetle muhalefet etmek.
  3. Adjective güç, çetin, zor, ağır, yorucu, gayret ve enerji isteyen.
    strenuous work.
üstün gayret Noun
yoğun faaliyetle geçen hayat
gayretli reformcu
yorucu iş
yoğun ve yorucu bir yaşam sürmek Verb
büyük gayret göstermek Verb