1. Sıfat gayretli, faal.
    a strenuous person.
  2. Sıfat şiddetli, hararetli.
    to offer strenuous opposition: şiddetle muhalefet etmek.
  3. Sıfat güç, çetin, zor, ağır, yorucu, gayret ve enerji isteyen.
    strenuous work.
üstün gayret İsim
yoğun faaliyetle geçen hayat
gayretli reformcu
yorucu iş
yoğun ve yorucu bir yaşam sürmek Fiil
büyük gayret göstermek Fiil