strife

  1. Noun anlaşmazlık, ihtilâf, çekişme, bozuşma, münazaa.
  2. Noun didişme, dalaşma, kavga, arbede, mücadele, vuruşma, çarpışma.
    armed strife: silahlı çarpışma.
  3. Noun rekabet, yarışma.
  4. Noun aşırı gayret, kendini zorlama.
iç kargaşa
iş çatışması
ırklararası mücadele