1. İsim anlaşmazlık, ihtilâf, çekişme, bozuşma, münazaa.
  2. İsim didişme, dalaşma, kavga, arbede, mücadele, vuruşma, çarpışma.
    armed strife: silahlı çarpışma.
  3. İsim rekabet, yarışma.
  4. İsim aşırı gayret, kendini zorlama.
iç kargaşa
iş çatışması
ırklararası mücadele