strike gold

  1. Verb altın bulmak
  2. Verb altın madeni bulmuş gibi olmak
  3. Verb zengin olmak
  4. Verb altın madalya kazanmak