struggle for influence

  1. Verb nüfuz sahibi olmak için mücadele etmek