stubbed

  1. Adjective kısa çıkıntılı, dip parçası olarak kalmış.
  2. Adjective çotuklu, kütükleri çok.
  3. Adjective bodur, güdük, küt, kısa ve kalın.