1. Sıfat kısa çıkıntılı, dip parçası olarak kalmış.
  2. Sıfat çotuklu, kütükleri çok.
  3. Sıfat bodur, güdük, küt, kısa ve kalın.