stuck in

  1. mahsur
  2. saplı
saplanmak Verb
hevesle/şevkle (bir işe) başlamak.
Come on, let's get stuck in.
konuşmanın ortasında takılıp kalmak Verb
çamura saplanıp kalmak Verb
çamura batmak Verb