stud horse

  1. damızlık
aygır, damızlık at. Noun