study hard

  1. Verb hafızlamak
ineklemek (argo) Verb
dirsek çürütmek Verb