subordinate authority

  1. Noun ikinci derecedeki hükümet memurları