substitution

  1. Noun, Biology yerine geçme (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. Noun yerine başkasını koyma, ikame.
  3. Noun başkasının yerine geçme.
  4. Noun, Grammar değiştirim, ornatma.
para ikamesi Banking
ikame esnekliği
ikame yoluyla tayin edilen vasiyeti tenfiz memuru
ihracat ikamesi
ihracat ikamesi (normal olarak ithal edilen malların yerine yerel üretilen malları ikame ederek , hükümetin
koruyucu bir politikası
Noun
ithal ikamesi
ithalat ikamesi
marjinal ikame oranı
marjinal teknik ikame oranı
yerine başka iş teklif etmek Verb
yerine başka bir iş teklif etmek Verb
bir vekilin başka bir vekil tayin etmek yetkisi
ikame prensibi
ikame oranı
arz yönlü ikame Noun, Competition Law
ikame etkisi
ikame malları Noun
bir çocuğun başka bir çocukla değiştirilmesi
teminatın bir bölümünün değiştirilmesi
ithal ikameci sanayileşme
Yabancı Adları Değiştirme Komisyonu Proper Name, History