success

  1. Noun, Education-Training başarı
  2. Noun başarı, muvaffakiyet.
    meet with success: başarıya ulaşmak, muvaffak olmak.
  3. Noun başarılı/başarı ile sonuçlanan iş.
    make a success of something: bir işi başarmak, bir işte muvaffak olarak kazanç sağlamak.
  4. Noun başarılı kimse/şey.
  5. Noun sonuç, netice.
işinin başarısını temin etmek Verb
birinin başarısını çok çalışmasına bağlamak Verb
başarısını iyi eğitime atfetmek Verb
başarısını çok çalışmaya borçlu olmak Verb
muvaffak Adjective
kazanacağı kesin
akademik başarı Noun, Education-Training
başarıya giden yollar Noun
(US) gişe başarısı sağlamak Verb
başarıya giden doğru yolda olmak Verb
başarı yolunda olmak Verb
tutmak an oyun
(US) yüksek kasa kazancı
iş başarısı
mesleki başarı
ticari başarı
tam başarı
başarı şartları Noun
başarıya katkıda bulunmak Verb
şirketin başarısı
(US) şirketin başarısı
başarıyla sonuçlanmış
başarıya bağlı
başarınız için içten dilekler Noun
başarıya giden yol
büyük başarı
başarı kazanıldığını gösteren delil
başarı şansı olma
başarıdan emin olmak Verb
(US) başarıyla sonuçlanacağını beklemek Verb
mali başarı
başarıya ilk adım
başarı ile başı dönmüş
başarı şansı az olmak Verb
büyük başarı
başarısızlık
başarı durumunda
iş başarısı
başarı merdiveni
başarıya doğru uzun bir adım atmak Verb
yöneticilik başarısı
başarılı olmak Verb
başarıya ulaşmak Verb
müzakere de elde edilen başarı
müzakerede elde edilen başarı
kısmi başarı
başarı ihtimalleri Noun
sıfırdan zengin olmak Verb
büyük bir başarı elde etmek Verb
başarı için gerekli şartlar Noun
büyük başarı
büyük başarı
bir başarı kazanmak Verb
başarının sırrı
uzun sürmeyen başarı
uzun sürmeyen başarı
başarı şansı az
gişe başarısı sağlamak Verb
başarıyla sonuçlanmak Verb
eşine rastlanmamış başarı
bir girişimin başarısına yardımcı olmak Verb
bir şeyin başarısı için işbirliği inde bulunmak Verb
bir şeyin başarısı için işbirliğinde bulunmak Verb
hayatta büyük başarı kazanmak Verb
hayatta büyük başarı kazanmak Verb
birine karşı başarı elde etmek Verb
birinde başarı elde etmek Verb
başarmak Verb
birinin başarısını şansa yormak Verb
bir girişimin başarısına yardım etmek Verb