suchlike

  1. buna benzer, bu(nun) gibi, böyle(si).
  2. benzer kimse(ler).
    Beggars, tramps, and suchlike : Dilenciler, serseriler ve benzer kimseler.
  3. böyle şey.
    Did you ever heard suchlike: Hiç böyle şey duydun mu?
bu gibi
benzer