sudden change

  1. ani değişiklikler
  2. ani değişiklik
fiyatlarda ani değişiklik